Wat kan een mantelzorgmakelaar voor je betekenen.

De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers helpt met alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Wat moet er geregeld worden? En hoe houd je als mantelzorger tijd over voor broodnodige sociale contacten en ontspanning? De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

Meedoen wil toch iedereen

Meedoen in de maatschappij: bijzonder gewoon leven

Zorgland gelooft in meedoen. Op je eigen niveau, op je eigen manier en op je eigen tempo. Onze zorgvragers doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met werken en met leren. Onze begeleiding en ondersteuning is dan ook gericht op ontwikkeling. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan jezelf vrolijk, gelukkig en trots voelen. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.

Meedoen bij “Mijn Werk”: bijzonder gewoon werken

Als je werkt dan voel je je goed. Je handen uit de mouwen steken en iets moois maken of jezelf in het zweet werken. Daar gaat het om en dat is precies wat onze deelnemers doen. Zij hebben ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. Samen zoeken we een manier om die afstand zo klein mogelijk te maken, waardoor ze hun bijdrage kunnen leveren in de samenleving. Wij weten waartoe ze in staat zijn. En dat is meer dan je denkt!

Ondersteuning volgens Zorgland:
vrolijk, gelukkig en trots

Wij zijn niet blind voor beperkingen, maar we kijken verder dan onze neus lang is. Wij geloven namelijk veel meer in de mogelijkheden. Zo bieden wij onze deelnemers de best passende ondersteuning. Ondersteuning zoals we die zelf ook zouden willen ontvangen. Of die we aan ons eigen kind of familielid zouden geven. Ondersteuning waar onze deelnemers , en wijzelf, vrolijk, gelukkig en trots van worden.

Kwaliteit staat voorop

De ambitie van Zorgland is hoog, medewerkers zijn betrokken. Natuurlijk moet je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De wil om zaken goed te regelen is hierin leidend voor ons. Als je vanuit je hart en met de beste bedoeling werkt, kan je het niet verkeerd doen.

Sinds de oprichting is er veel veranderd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. In 2014 heeft de organisatie de omslag gemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Niet meer alles willen regelen, maar mensen in hun kracht zetten en ondersteunen met het maken van de juiste keuzes. We zagen toen al en zien nog altijd waartoe mensen met een beperking in staat zijn. De vraag aan onze bewoners en deelnemers luidt nog steeds: ‘Wat wil je en wat kun je?’ Ons aanbod is in de loop der jaren breder en boeiender geworden, én beter toegesneden op de mogelijkheden.

Geloof in mogelijkheden staat niet gelijk aan groei. Onze filosofie van ‘de bewoner/deelnemer centraal’ heeft als gevolg dat we onze groei bewaken. Met het groeien van een organisatie neemt ook vaak de afstand toe tot diegene om wie juist alles hoort te draaien. En dat willen wij voorkomen., Zorgland blijft in contact. Met de bewoner/deelnemer, de ouders en vertegenwoordigers, met elkaar. Iets dat in al die jaren niet anders is geweest en wat ook nooit zal veranderen.

De kracht van samenwerken

Zorgland weet dat goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Dat zien we elke dag terug op onze woonlocatie en op de verschillende werkplekken van ‘Mijn werk”. Hier zorgen deelnemers en begeleiding samen voor ontwikkeling. Niet alleen onze bewoners/deelnemers komen vooruit dankzij de juiste begeleiding. Ook Zorgland als organisatie ontwikkelt zich dankzij ondersteuning en medewerking van enthousiaste ketenpartners.

Zorgland is een lerende organisatie. Van onze ketenpartners leren we veel. En zij van ons. Het delen van kennis leidt tot fantastische gezamenlijke projecten!

Onze medewerkers zijn gedreven, verantwoordelijk en kritisch

Het uitgangspunt van Zorgland is het creëren van vrolijkheid, geluk en trots voor bewoners/deelnemers. Wil je ook een bijdrage leveren aan wat geluk voor een ander? Dan zijn er een paar eigenschappen die we van je verlangen. Allereerst heb je elke dag opnieuw oprechte interesse in de bewoners/deelnemers en je collega’s en je bent gedreven om anderen te helpen. Dat is een randvoorwaarde in onze branche. Jouw gedrevenheid komt voort uit betrokkenheid met de ander. Volgens Zorgland is betrokkenheid voor een ander iemand zijn autonomie gunnen. Voor iemand zorgen is namelijk niet hetzelfde als iemands leven overnemen. Met andere woorden: niet zorgen voor, maar zorgen dat…

Daarnaast heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en schroom je er niet voor de leiding te nemen. Dit vragen we van je, omdat Zorgland een platte organisatie is. We leggen de verantwoordelijkheid bij de medewerker op de werkvloer. Je krijgt dus veel ruimte om eigen ideeën en initiatieven te ontplooien.

Tenslotte ben je een tikkeltje eigenwijs en heb je, heel belangrijk, een kritische blik. Zowel op je eigen functioneren, als op dat van de organisatie. Je hebt het volste besef dat uit kritiek een leermoment voortkomt. Leren van anderen en van je eigen fouten komt uiteindelijk de zorg voor de bewoner/deelnemer ten goede. En daar draait bij Zorgland alles om; het beste voor de zorgvrager.