Zorg jij voor een ander?

Zorg jij voor iemand die je lief is, bijvoorbeeld je partner, je moeder, de buurman, je kind of broer? Niet de gewone zorg, maar langdurig extra zorg van minstens 8 uur per week? Dan ben jij een mantelzorger. Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Toch kan het soms ook zwaar zijn. Het kost vaak veel energie en de emotionele druk kan groot zijn. Niet alleen als het gaat om directe zorgtaken, maar ook wanneer je te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen. Wat moet er geregeld worden? Het is soms een hele zoektocht om speciale voorzieningen of een indicatiestelling aan te vragen. Je krijgt vaak het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En hoe houd je als mantelzorger tijd over voor broodnodige sociale contacten en ontspanning? In deze situaties staat de mantelzorgmakelaar voor jou klaar. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar jij houdt als mantelzorger altijd zelf de regie.

Dit kan de mantelzorgmakelaar van je overnemen;

Mantelzorgmakelaars zijn professionals op het gebied van zorg. Wij kennen de wet- en regelgeving, en we weten bij welke instanties we moeten aankloppen. Zo regelen we de juist ondersteuning voor de persoon voor wie jij zorgt. We nemen de hele papierwinkel over en zorgen ervoor dat de juiste hulp op de juiste plek komt. Dit kan om verpleging en verzorging gaan, maar ook om hulpmiddelen of aangepaste voorzieningen. Dit nemen we graag bij jou uit handen:
• Aanvragen en regelen van zorg
• Bemiddelen bij de werkgever over de afstemming van werk en zorg
• Onderhouden van contacten met uitkerende instanties
• Aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
• Aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
• Organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
• Informeren op het gebied van wet- en regelgeving
• Opstellen van bezwaarschriften

Hoe werkt het?

In een eerste gesprek bespreken we samen jouw situatie. Met behulp van een handig overzicht brengen we de wensen op de verschillende terreinen (zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht) in beeld. Op basis van al deze informatie stellen we een hulpvraag op. Deze hulpvraag wordt in een tweede gesprek besproken en pas als deze helemaal helder is, gaan we voor je aan de slag. Als de regeltaken zijn verricht en de vraag is beantwoord, evalueren we samen. Zo blijven we leren en verbeteren!

Kosten

Gelukkig vergoeden de meeste aanvullende verzekeringen van de Zorgverzekeringswet de kosten van een mantelzorgmakelaar. Kijk hiervoor in je polisvoorwaarden op https://www.bmzm.nl of in dit document: https://www.bmzm.nl/wp-content/uploads/VergoedingMZMZorgverzekering.pdf. Als je wil dat wij even meekijken, doen we dat graag. Neem dan gerust contact met ons op.