De organisatie: hoe Zorgland begon

In 2004 begon onze reis… we startten vol enthousiasme als zorgaanbieder waarbij we werkten op PGB-basis. De aanleiding? Een opstartend ouderinitiatief dat op zoek was naar passende begeleiding voor hun zoon, dochter, broer of zus met een beperking. Ze zochten een kleine en platte organisatie met medewerkers die vanuit hun hart werkten. Dichtbij, en met de vraag en mogelijkheden van de bewoner centraal. Dat sprak ons meteen aan. En zo is Zorgland Dienstverlening geboren. Vele ervaringsrijke jaren later heeft Zorgland begin 2019 de keuze gemaakt om zich nog meer te richten op de individuele benadering. Dat heeft zich gevormd tot de drie takken van ondersteuning die we nu aanbieden:
• Individuele begeleiding
• Creatieve dagbesteding
• Mantelzorgmakelaar

Vrolijk, gelukkig en trots

Wij zijn niet blind voor beperkingen, maar we kijken altijd verder. Wij geloven namelijk veel meer in de mogelijkheden. Zo bieden wij onze deelnemers altijd de best passende ondersteuning. Ondersteuning zoals we die zelf ook zouden willen ontvangen. Of die we aan ons eigen kind of familielid zouden geven. Ondersteuning waarvan onze deelnemers, en wijzelf, vrolijk, gelukkig en trots worden.
Kwaliteit staat voorop
Zorgland heeft ambitie en alle medewerkers hebben een flinke portie betrokkenheid. Wij willen maar één ding en dat is goed zorgen voor onze deelnemers. Als je vanuit je hart en met de beste bedoeling werkt, kan je het niet verkeerd doen. Maar natuurlijk moet je ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. En dat doen we, het liefst met nog een extra schepje erbovenop.
Er is de laatste jaren veel veranderd in de manier waarop mensen met een hulpvraag ondersteund en begeleid worden. We zagen toen al -en zien nog steeds altijd- wat mensen met een hulpvraag allemaal kunnen. Voor ons reden om in 2014 de omslag te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Niet meer alles willen regelen, maar mensen in hun kracht zetten en ondersteunen met het maken van de juiste keuzes. De vraag die wij iedere keer weer aan onze deelnemers stellen: ‘Wat wil je en wat kun je?’ Door ons daarop te richten, is ons aanbod steeds breder en boeiender geworden. Én beter toegesneden op de mogelijkheden.
Onze filosofie van ‘de deelnemer centraal’ betekent ook dat we onze groei bewaken. Want als een organisatie groter wordt, neemt vaak de afstand toe tot diegene om wie juist alles hoort te draaien. En dat willen wij voorkomen. Zorgland blijft in contact. Met de deelnemers, de ouders en vertegenwoordigers, met elkaar. Iets dat in al die jaren zo is geweest en wat ook nooit zal veranderen.
Zorgland is een lerende organisatie. We leren veel van onze ketenpartners. En zij weer van ons. Het delen van kennis leidt tot fantastische, gezamenlijke projecten!

Onze missie

Wij willen mensen met een hulpvraag zo normaal, zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk laten meedoen in de samenleving.

Onze visie

Bij Zorgland Dienstverlening willen wij, gericht op de toekomst, verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor mensen met een hulpvraag te borgen binnen Zeeland (Landerd) en de regio Noordoost Brabant.
Dit willen we doen door het aanbieden van de volgende diensten:
• Individuele begeleiding [link naar pagina ‘individuele begeleiding’]
• Creatieve dagbesteding [link naar pagina ‘creatieve dagbesteding’]
• Mantelzorgmakelaar [link naar pagina ‘mantelzorgmakelaar’]